งานสรรหาพนักงาน ตอนที่ 3

13494861_1422444781114327_8027230634335351975_n

 

การสรรหา (Recruitment) บุคลากรมีความยากลำบากมากในปัจจุบัน เพราะผู้หางานส่วนหนึ่งเป็นผู้สมัครงานที่ตั้งใจหางาน (Active Candidates) มองหางานและเฝ้าติดตามงานใหม่ๆ ที่ลงประกาศงาน ยิ่งเป็นงานที่ตนเองสนใจตลอดเวลาเป็นกลุ่มของผู้หางานที่ตั้งใจสมัครงานทันที

ขณะที่อีกครึ่งหนึ่งเป็นผู้สมัครงานที่ไม่ได้ตั้งใจหางาน แต่ก็พร้อมเปลี่ยนงานและให้โอกาสตนเองเมื่อเจองานที่น่าสนใจ (Passive Candidates) เนื่องจากบุคลากรเหล่านั้นยังไม่มีปัญหากับที่ทำงานปัจจุบัน แต่ก็พร้อมจะปรับตัวเองไปตามสภาวะตลาดแรงงาน

ดังนั้น ตลาดแรงงานกลุ่มใหญ่นี้ จึงกลายเป็นแหล่งที่หลายๆ บริษัทยังไม่มีการเข้าถึงกลยุทธ์การจ้างงานที่ถูกต้อง คือ คำนึงถึงตลาดการสรรหาและการที่นายจ้างผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงผู้หางานทั้งสองกลุ่มนี้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานคุณภาพในประเทศไทย

สำหรับตลาดกลุ่มที่สองนี้ ส่วนใหญ่จะได้มาจากการพูดปากต่อปาก และการแนะนำผ่านๆ กันมา ดังนั้นการใช้ระบบ Referral ก็ยังใช้ได้ผลดีอยู่มาก

อีกอย่างคือ ตลาดกลุ่มที่สอง จะได้มาจากการรู้จักกันตามกลุ่มสังคมเฉพาะ เช่น กลุ่มนักปั่นจักรยาน กลุ่มสมาคมวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น แม้แต่กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมตามสำนักต่างๆ เมื่อสนใจงานกันแล้ว ผู้สมัครงานจำนวนมากขึ้นจะใช้อุปกรณ์มือถือในการค้นหาข้อมูล ตำแหน่งงานบนอุปกรณ์มือถือและแอพพลิเคชั่นจัดหางานบนมือถือก็ยังได้รับความนิยมพุ่งสูงขึ้นอีกด้วย

การหางาน สมัครงาน ก็เช่นกัน ดังนั้นนายจ้างจึงต้องสร้างความโดดเด่นให้กับแบรนด์และองค์กรผ่านมือถือและต้องจัดทำอย่างต่อเนื่องแบบมืออาชีพ รวมถึงผู้สมัครงานเองต้องเข้าถึงและทันต่อเทคโนโลยีด้ว

นอกจากนี้ ผู้สมัครงานเองก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป โดยผู้สมัครงานในวันนี้มีความรอบรู้มากยิ่งขึ้น และเลือกศึกษารายละเอียดต่างๆ ขององค์กรชื่อเสียงบริษัท วัฒนธรรม รวมถึงแผนการอนาคตหน้าที่การงานของผู้สมัครงานเอง ซึ่งเป็นปัจจัยที่พวกเขาใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจเลือกงานนั้นๆ

นายจ้างแสดงความคิดเห็นว่า ผู้สมัครงานมักมองหานายจ้างที่มีศักยภาพและตรงกับความต้องการเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสมัครงาน

ในส่วนของผู้ว่าจ้างแนวโน้มนี้ยังหมายถึงการให้โอกาสเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมกับผู้สมัครที่ดีที่สุด ซึ่งทำได้ทั้งสองแนวทางด้วยการใช้โฆษณารับสมัครงานที่มีความเจาะจงและมีความคล่องตัวสูง

มีการสำรวจที่ไม่เป็นทางการ กล่าวว่า ผู้สมัครปัจจุบันเลือกนายจ้างที่มีสถานที่ประกอบการใกล้บ้านตนเอง หรือเป็นสถานที่ที่เดินทางสะดวกโดยเฉพาะติดกับเส้นทางรถไฟฟ้าประจำทาง ผู้สมัครปัจจุบันเลือกนายจ้างที่จัดเวลาการทำงานได้มากขึ้น และผู้สมัครก็จะเลือกนายจ้างที่มีสวัสดิการที่แข่งขันได้มาก ทั้งที่เป็นชีวิตส่วนตัวและที่มีไว้เผื่อบิดามารดาตนเองด้วย

สวัสดิการส่วนตัวที่ผู้สมัครชอบมากที่สุด คือ ค่าช่วยเหลือการเดินทางค่าโทรศัพท์ ส่วนที่ทำงานก็ต้องมีอุปกรณ์ Laptop และมือถือให้ ก็จะเป็นสวัสดิการสุดฮอตที่ดึงดูดผู้สมัครงานได้ดี

อีกอย่างหนึ่งสำหรับคนไทย คือ ชื่อตำแหน่งงาน ที่ดูเก๋ และเท่ ทันสมัยเพราะสังคม Online ที่กว้างขวางมีการแชร์ข้อมูลกันมากมีการ
เปรียบเทียบกันไม่น้อยหน้าน้อยตากัน

ส่วนปัจจัยอื่นผู้เขียนจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การคัดเลือกในบทความต่อไป

————————–————————–———————


โดย อาจารย์ ทายาท ศรีปลั่ง กรรมการผู้จัดการบริษัทเดอะไนล์
คอลัมน์: บริหารคนบริหารงาน โพสต์ทูเดย์ วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559

 Leave a Reply