การวางแผนอัตรากำลังสำคัญอย่างไร ? โดย ดร. ทายาท ศรีปลั่ง

 

ในช่วงนี้หลายๆ องค์กร ผมพบว่าอาจจะมี จำนวนพนักงานมากเกินความจำเป็น

แต่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเรามีคนเกินแล้ว การที่เรามีคนเกินความจำเป็น

เราจะพบว่าค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากรมากเกินไป ซึ่งกระทบต่อเรื่องกำไรที่น้อยเกินไป

ในภาวะที่เศรษฐกิจเราอ่อนตัวขนาดนี้ เราจำเป็นจะต้องมีจำนวนบุคลากรให้เหมาะสมกับกำลังความสามารถ

ในการทำธุรกิจ เมื่อเราไปคำนวณอัตรากำลังและจำนวนคนที่เหมาะสม เราจะพบว่าในองค์กร อาจจะ

มีคนเกินไปถึงหนึ่งในสี่เป็นต้นนะครับ ตอนนี้เราก็สามารถระบุประมาณระดับอะไร ตำแหน่งอะไรได้ด้วย

เราก็มีวิธีการที่จะแนะนำแล้วก็แก้ไข บางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องทำวิธีที่รุนแรงเลยนะครับ

เพราะว่าหลายๆ กลุ่มงาน อัตราการลาออกจะมีอยู่แล้ว อัตราการลาออกตามธรรมชาตินะครับ

เราไม่ต้องรับใหม่นะครับ มันก็จะถึงภาวะจุดสมดุลพอดี ในบางตำแหน่งอาจจะต้องมีมาตรการอย่างอื่น

ที่พยายามปรับเข้าสู่สมดุลที่เหมาะสมกับองค์กรนั้นได้อย่างรวดเร็วครับ

 

โดย ดร. ทายาท ศรีปลั่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทเดอะไนล์

 Leave a Reply