ประเด็นสำคัญของ Job description ที่องค์กรควรคำนึงถึง ? โดย ดร. ทายาท ศรีปลั่ง

 

 

ผมขอแบ่งเป็น 2 ประเด็นนะครับ ประเด็นแรก จะพบว่าถ้าองค์กรเนี่ยเราประเมินได้ว่าองค์กรจะต้องทำงานหายๆ อย่าง

แล้วเราดูซิว่า job descriptionที่เรามีอยู่ ทำครบทุกอย่างหรือไม่ จะพบว่าหลายๆ องค์กรทำไม่ครบ แต่เราไม่รู้ตัว

ดัง   นั้นที่ปรึกษาจะสามารถระบุเลยได้ว่า เราขาดตรงไหน องค์กรควรต้องทำ แต่เราไม่ได้ทำในหน้าที่นั้นเลย

อีกประการหนึ่งผมอยากจะมองในเรื่องของอนาคตว่าในอนาคตเราต้องมี job อะไร เราก็ต้องสามารถที่จะกำหนด job

และเขียน description ของ job นั้นได้ล่วงหน้า อีกประเด็นหนึ่งก็คือ การที่เราไปถามคนทำงานว่าคุณทำยังไง

จะพบว่าเค้าจะพูดในงานที่เค้าทำซ้ำๆ ซึ่งอาจจะเป็นงานที่องค์กรไม่ต้องการ ดังนั้นการพัฒนา description ด้วยวิธีนี้

ปัจจุบันถือว่าผิด มันใช้ไม่ได้ มันต้องมีค่ามาตรฐาน เราต้องเอาจากยุทธศาสตร์องค์กรมาเป็นหลัก มาเป็นตัวนำนะครับ

ในการกำหนดตัว description ดังนั้นวิธีการดำเนินงาน ผมขอแนะนำนะครับว่าเราต้องออกแบบตัว job แล้วก็

เขียนหน้าที่ของ job หลังจากที่เราได้ออกแบบแล้วครับ

 

 

โดย ดร. ทายาท  ศรีปลั่ง (กรรมการผุ้จัดการบริษัทเดอะไนล์)Leave a Reply