วิธีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองจากจิตใจภายในสู่พฤติกรรมภายนอก

Content_26-7-2560

 

บทความนี้เป็นตอนต่อจากคราวที่แล้วซึ่งได้นำเสนอเกี่ยวกับการค้นหา “เป้าหมายชีวิตและรู้จักคุณค่าของตนเอง”ผ่านชุดคำถาม 5 ข้อเพื่อสร้างแรงผลักดันให้กับตนเองในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรม สร้างความก้าวหน้าให้กับตนเอง ประเด็นสำคัญต่อมาคือเราจะมี “วิธีการ” อย่างไรเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองจากจิตใจภายในสู่พฤติกรรมภายนอกให้เกิดขึ้นได้จริง

เรื่องนี้ผมขอใช้หลักจำวิธีการง่ายๆ ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนได้แก่ “เข้าใจความหมาย” ,”กล้าลองทำได้” และ “ใช้ให้ต่อเนื่อง”  โดยขอขยายความในแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เข้าใจความหมาย

ในที่นี้คือเข้าใจความหมายของคำว่า “เป้าหมาย”  ซึ่งหมายถึงผลที่เฉพาะเจาะจง วัดได้ โดยมากจะมีเวลามากำหนดไว้ด้วย สำหรับเป้าหมายจะชี้ให้เห็นถึงระดับวุฒิภาวะเป้าหมายที่ตั้งช่วยให้รู้ว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ หรือเติบโต เพียงใด บางคนตั้งเป้าหมายที่เหมาะกับเมื่อสิบปีที่แล้ว แล้วยังไม่ได้ไปถึงไหน ถ้าไม่ได้ยกระดับ เป้าหมายก็หมายความว่ายังอยู่กับที่  , “ชีวิต” หมายถึงการเป็นอยู่ การมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้ เราต้องศึกษาและเรียนรู้อย่างเข้าใจและเท่าทัน สุดท้ายคือคำว่า “คุณค่า” หมายถึงสิ่งที่กำหนดราคาของสิ่งเหล่านั้นว่ามีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

  1. กล้าลองทำได้

เมื่อเรารู้แล้วว่า เป้าหมายชีวิตและคุณค่าของตนเอง รวมทั้งพฤติกรรมที่ต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคืออะไร จากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดนั่นคือ การเริ่มต้นทำสิ่งเหล่านั้น เพราะนี่คือการที่คนเราจะต้องก้าวออกจาก Comfort Zone ของตนเอง เชื่อเหลือเกินว่า คนที่กล้าทำ ต้องต่อสู้ความคิดของตนเอง ขจัดอารมณ์และความรู้สึกกลัวที่จะเกาะกินจิตใจ เพราะมันคือครั้งแรก โดยขอเสนอข้อแนะนำว่าขอให้เริ่มด้วยเรื่องเล็กๆ ก่อนเพราะถ้าทำได้สำเร็จ จะเป็นการสร้างกำลังใจเพื่อให้มีการทำต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อก้าวผ่านแล้วก็จะนำไปสู่การทำเรื่องที่ใหญ่ขึ้นได้ต่อไป

  1. ใช้ให้ต่อเนื่อง

เมื่อถึงขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนั่นคือการต้องทำพฤติกรรมใหม่เหล่านั้นให้กลายเป็นนิสัย ซึ่งเราต้องทำสิ่งเหล่านั้นทุกๆวันต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 66 วันถึงจะสำเร็จ ซึ่งอ้างอิงมาจากการทดลองของฟิลิปปา ลัลลี นักวิจัยด้านจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัย University College London ทำการทดลองเรื่อง การก่อเกิดอุปนิสัยใหม่ของมนุษย์ โดยให้อาสาสมัคร 96 คน ทำกิจกรรมใหม่ในชีวิตประจำวันติดกัน 12 สัปดาห์

ถ้าสามารถทำตามได้ทั้ง 3 ขั้นตอนนี้แล้วก็คาดได้ว่าแต่ละท่านจะได้มีชีวิตใหม่ จากพฤติกรรมใหม่และสุดท้ายก็ขอให้นึกถึงเป้าหมายและคุณค่าของตนเองอยู่เสมอครับ

 

 

 

ธรรมนูญ มิตรเทวิน

ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เดอะไนล์ จำกัดLeave a Reply