ชุดคำถามเพื่อช่วยค้นหาเป้าหมายและคุณค่าของตนเอง

Content_21-6-2560

 

ตามหลักจิตวิทยาของการพัฒนาตนเองนั้น การที่คนเราจะเปลี่ยนแปลง แสดงพฤติกรรมที่ไม่เคยทำมาก่อนสิ่งสำคัญอย่างนึงคือคนคนนั้นจะต้องมีแรงกระตุ้น แรงผลักดัน หรือ แรงบันดาลใจ แล้วแต่ใครจะเรียก ซึ่งหนึ่งในเรื่องที่สามารถเป็นได้ก็คือ  “การมีเป้าหมายชีวิตและรู้จักคุณค่าของตนเอง”

เรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปรับตัวทางอารมณ์ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน  ซึ่งถ้าใครมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนและรู้จักคุณค่าในตนเองสูง ก็จะสามารถเผชิญกับอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้ สามารถยอมรับเหตุการณ์ที่ทำให้ตนเองรู้สึกผิดหวัง ท้อแท้ใจ ทำให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความหวังและมีความกล้าหาญ จะทำให้เป็นคนที่ประสบผลสำเร็จ มีความสุข สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามที่ตนปรารถนาได้ และมักจะประเมินตนเองในด้านดี แต่ถ้าใครที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตหรือไม่รู้จักคุณค่าของตนเอง ก็จะมีแนวโน้มทีจะมีความรู้สึกว่าไม่มีใครสนใจ ไม่ได้รับการยอมรับหรือทำอะไรแล้วไม่ประสบความสำเร็จรู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่าเมื่อเกิดความรู้สึกเช่นนี้ขึ้นก็จะทำให้คนคนนั้นขาดความเชื่อมั่นในตนเอง

เพื่อเป็นการสนับสนุนให้แต่ละท่านได้ค้นหาเป้าหมายของชีวิตและคุณค่าของตนเองเจอ เราต้องคิดทบทวนและตั้งคำถามรวมทั้งหาคำตอบให้กับตนเองเสียก่อนว่าเป้าหมายในชีวิตและคุณค่าของตนเองนั้นคืออะไรเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทำสิ่งใหม่ และกลายเป็นคนที่มีความเชื่อมั่น ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคง โดยผมขอเสนอชุดคำถาม ที่คิดว่าน่าจะช่วยทำให้แต่ละท่านสามารถนำไปใช้หาคำตอบให้กับตนเองได้ไม่มากก็น้อย ดังต่อไปนี้ครับ

 

  1. คุณยิ้มได้อย่างเต็มที่และรู้สึกมีความสุข หรือใช้เวลานานๆโดยไม่รู้สึกเบื่อ เมื่อได้ทำอะไร
  2. ผลจากการทำสิ่งนั้นมีประโยชน์กับตนเอง คนรอบข้าง รวมไปถึงครอบครัว และสังคม อย่างไรบ้าง
  3. คุณต้องมีอะไรเพิ่มเติม (ความรู้, ทักษะ, ทีมงาน, เงินทุน, อื่นๆ) และใช้เวลาเท่าไหร่ (ระบุเป็น วันที่ เดือน ปี) ถึงจะทำสิ่งนั้นได้สำเร็จ
  4. นิสัย พฤติกรรมอะไรบ้าง ที่เป็นอุปสรรคและต้องเปลี่ยนแปลง รวมทั้งต้องสร้างนิสัยหรือพฤติกรรมอะไรขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะทำสิ่งนั้น
  5. วิธีการอะไรและสภาพแวดล้อมแบบไหน จะช่วยแก้นิสัย หรือพฤติกรรมที่เป็นอุปสรรค รวมทั้งสร้างพฤติกรรมใหม่ที่ต้องการให้เกิดขึ้นได้

ถ้าสามารถตอบคำถามทั้ง 5 ข้อนี้ได้แล้ว ก็คาดได้ว่าแต่ละท่านจะได้เริ่มเห็นเป้าหมายของชีวิตและคุณค่าของตนเองได้ชัดเจนขึ้น  หวังว่าบทความที่ได้แลกเปลี่ยนนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน สำหรับการเริ่มต้นอีกครั้ง และขอให้นึกถึงคำตอบของมันอยู่เสมอนะครับ

 

โดย คุณ ธรรมนูญ มิตรเทวิน

( ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เดอะไนล์ จำกัด )Leave a Reply