พื้นฐานของนิสัยการทำงาน….ยากที่ใครจะเปลี่ยนได้

Content-info2560-05-11

 

ในปัจจุบันคนแต่ละคนมีโอกาสแสดงตัวตนเองมากกว่าแต่ก่อน ทำให้คนหลายคนที่มีนิสัยไม่พึงปรารถนาของสังคมก็กล้าแสดงนิสัยนั้นๆออกมาทำให้เป็นปัญหาในการทำงานไม่มากก็น้อย ดังนั้นการเลือกคบคนที่ มีจิตใจดี มีความจึงเป็นสิ่งสำคัยเพราะนิสัยและความคิดบางอย่างก็ปรับแก้ไม่ได้หรือแก้ได้ยากยิ่ง

ถ้าเราหันกลับมามองดูนิสัยการทำงาน จะพบว่านิสัยการทำงานที่สำคัญที่ทำให้คนหนึ่งประสบกับความสำเร็จมากกว่าอีกคนหนึ่งคือ

  1. คนที่เป็นมีความมุ่งเน้นที่ผลสำเร็จ (Conscientiousness) – จะต้อง มีความระมัดระวัง มีความขยัน ทำงานหนักโดยไม่เกี่ยง Hardworking และมีระเบียบ โดยคนเหล่านี้จะมีลักษณะนี้ที่อยู่ติดกับตัว เป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่วัยเด็กถูกสอนมาแบบนี้ เช่น คุณพ่อคุณแม่สอนให้เราระมัดระวัง ให้เราเอาใจใส่คนอื่น กลุ่มคนที่มี Conscientiousness จะได้มาตั้งแต่เกิดหรือที่มีการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่ หรือมาจากการอยู่ในโรงเรียนอนุบาลที่ดี ตั้งแต่เกิดถึง 2 ขวบ
  2. คนที่ให้ความร่วมมือกับคนอื่นดี (Agreeableness) –เข้าสังคมได้ดี ให้ความร่วมมือในการทำงาน เป็นพวกจิตใจดี เป็นคนมีศีลธรรม เป็นคนที่มีเมตตากรุณา เป็นคนที่อดทนสูงเป็นต้น นิสัยนี้ได้รับการพัฒนา เริ่มจากเด็กอายุประมาณ 2 ขวบขึ้นไป นิสัยนี้เกิดจากการเข้าสังคมในโรงเรียน การเข้าสังคมในหมู่ญาติมิตร การอบรมจากคุณครู และคุณพ่อคุณแม่ อีกทั้งเพื่อนร่วมชั้นเรียนมีส่วนสำคัญมาก
  3. คนที่ต้องการอยู่กับคน เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อน (Extroversion) – นิสัยนี้ถูกสร้างแบบสะสมมาตั้งแต่ช่วงวัยเรียนจนถึงวัยรุ่น เป็นนิสัยและทักษะในการแสดงความสามารถ การแสดงศักยภาพของตนเองในวัยก่อนวัยร่นเป็นการสร้างพื้นฐานของการเป็นผู้นำในอนาคต เป็นคนที่รู้จักพูด รู้จักใช้วาทศิลป์ที่ดี

ผู้นำองค์กรส่วนใหญ่เคยผ่านการเป็นหัวหน้าชั้นมาก่อน ผ่านการเป็นหัวหน้ากิจกรรมต่างๆในวัยเรียน บางคนผ่านช่วงนี้มาไม่ดีนัก ถูกคาดหวังมากเกินไปแต่ตนทำไม่ได้ อาจแสดงออกโดยการโทษผู้อื่น อิจฉาคนที่ตัวคิดว่าดีกว่าตน กริยามารยาทในการเข้าสังคมก็ถูกหล่อหลอมมาในช่วงนี้

  1. คนทันโลกทันคน (Openness to Experience) – นิสัยนี้ถูกสร้างแบบสะสมมาตั้งแต่ช่วงเข้าสู่วัยทำงาน อายุตั้งแต่ 16-25 ปี เป็นวัยรุ่นตอนกลางและตอนปลาย มีความคิดความอ่านที่แสดงถึงความสนใจในสายงานอาชีพใดอาชีพหนึ่ง กล้าลองผิดลองถูก คบเพื่อนหลายประเภทหรือเลือกคบเพื่อนบางประเภท เด็กหลายคนผ่านช่วงชีวิตที่สำคัญนี้แบบไม่สมบรูณ์นักทำให้เป็นคนที่ไม่ทันโลกไม่ทันคน บางคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่
  2. คนที่มีสุขภาพจิตดีมีความมั่นคงในการควบคุมอารมณ์ (Emotional Stability) – นิสัยนี้ถูกสร้างตั้งแต่เกิดถึง 2 ขวบ คนบางคนมีความผิดปกติ เป็นพวกที่กลัวตลอดเวลา อาจจะเป็นเพราะพ่อแม่ชอบทิ้งให้อยู่คนเดียวตอนเด็กๆ ชอบหลอกให้กลัว หรือคนเลี้ยงเด็กชอบหลอก มีชีวิตที่หดหู่ เป็นพวกที่โมโห โกรธง่าย ความโกรธอาจจะมาจาก 2 ทางคือ ฮอร์โมนไม่ดี หรืออยู่กับคนหรือภาวะแวดล้อมที่ขี้โมโห เป็นคนที่กังวลตลอดเวลา และเกิดความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัย กลัวว่าตนเองจะไม่ปลอดภัยในการทำงาน เก่งไม่พอ กลัวว่าจะโดนไล่ออก กลุ่มคนแบบนี้อาจมีนิสัยแบบนี้ตั้งแต่แรกเกิดหรือช่วงวัยทารก

จะเห็นได้ว่า Conscientiousness และ Emotional stability เป็นสันดานแก้แทบไม่ได้ ส่วนอีก 3 ตัวที่เหลือจะเป็นCompetency ที่เกิดจากการสะสมเลียนแบบและเรียนรู้ ดังนั้นหากเราจะให้ความสำคัญกับ Competency  แต่อย่างเดียว เราจะได้แค่คนเก่ง แต่อาจไม่ได้คนมีภาวะทางจิตหรือสันดานที่ดีนัก องค์การจะแก้ไขไม่ได้ องค์กรต้องให้ความสำคัญกับการสรรหาคนที่มีพื้นฐานที่ดี Competency ถือว่า เป็นตัวปรุงแต่ง แต่ Conscientiousness และ Emotional Stability เป็นเรื่องแก้ไขไม่ได้ หรือแก้ยาก จึงมองว่า 2 ตัวนี้สำคัญ

โดย ดร. ทายาท  ศรีปลั่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท เดอะไนล์ คอนซัลติ้ง จำกัด

 Leave a Reply