เมื่อบริษัท ใกล้สิ้นคนดี (ตอนที่ 2) คนกลุ่มนี้อยากทำงานที่ไหน? โดย ดร. ทายาท ศรีปลั่ง

Sinfo10-02

 

คนกลุ่มนี้อยากทำงานที่ไหน?  

ผมมีโอกาสได้ไปสัมผัสกับกลุ่มพนักงานรุ่นใหม่หรือนิสิตนักศึกษาที่กำลังจะจบ พบว่าถ้าเขาหางานได้ยาก เขาจะทำอย่างไร เพราะว่าเขามีเงื่อนไขต่อการทำงานและชีวิตที่สูงมาก คำตอบก็คือถ้าหางานไม่ได้ก็จะเรียนต่อปริญญาโทต่อไป โดยหวังว่าการเรียนปริญญาโทจะทำให้ตนเองเพิ่มโอกาสในการหางานได้ และเมื่อถามต่อไปว่าจะเปลี่ยนทัศนคติอีกหรือไม่? เขาบอกว่ายังไม่แน่ เพราะยังยึดติดกับสะดวกสบายของชีวิตนิสิตนักศึกษาอยู่มาก ดังนั้น เยาวชนของเรามีความคิดที่จะเริ่มทำงานจริงๆ เมื่ออายุประมาณ 25 ปี อย่างในประเทศสิงคโปร์หรือเกาหลีจะเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ 18-20 ปี เราก็จะช้ากว่าประมาณ 5-7 ปี และคนที่ทำงานจริงๆ ก็คือคนที่ปานกลาง ส่วนคนเด็กหลายๆคนนั้น ยิ่งพ่อแม่ตามใจยิ่งไปกันใหญ่

ปัจจุบันยิ่งพบว่าวัยเริ่มทำงานจะกล้าเสี่ยงมากขึ้นที่จะทำอาชีพที่เป็นอิสระเช่นเปิดร้านขายขนม ขายกาแฟ ขายเสื้อผ้าและอื่นๆที่ไม่จำเป็นต้องมีการลงทุนสูง สำหรับบุคลากรวัย ๓๐ ขึ้นไปที่มีประสบการณ์การทำงานและการเล่นหุ้นก็มีแนวโน้มจะออกมาเล่นหุ้น โดยรวมตัวกันเป็นกลุ่มและมีเครือข่ายกับผู้บริหารกองทุนต่างๆที่เป็นรุ่นพี่หรือเพื่อนๆที่ยังคงทำงานเป็นลูกจ้างประจำ

 

การบริหาร Talent ที่ควรทำ…สร้างคนใหม่ หรือเข็นคนเก่า

เมื่อเรามามองถึงเยาวชนของเราแล้ว การบริหารเยาวชนรุ่นใหม่จะเป็นการดัดนิสัยมากกว่า โดยน่าจะพาไปฝึกเข้มข้นคนละ ๑-๒ เดือน ให้มีความอดทน เข้มแข็ง เลี้ยงตนเองให้ได้ หรืออยู่ห่างพ่อแม่นานๆ ซึ่งผมว่านี่คือแนวทางการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพดีที่สุด อย่างในประเทศสิงคโปร์จะมีการรับใช้ชาติ 2 ปีแบบเต็มเวลา คือจะต้องอยู่ในค่ายทหารทั้งชายและผู้หญิง ซึ่งคนกลุ่มนี้จะมีความเข้มแข็ง มีวินัย และโตเป็นผู้ใหญ่อย่างรวดเร็ว พอจบมาก็สามารถทำงานได้เลยในทันที

ดังนั้น Talent ในกลุ่มที่อายุยังน้อยเกินไปยังไม่ควรจะให้เป็น Talent ควรจะปรับนิสัยเขาประมาณ 2 ปี โดยมีผลการสำรวจจากบางสถาบันที่ได้จัดทำมาพบว่า พนักงานกลุ่มนี้จะอยู่ได้ไม่เกิน 2 ปีก็จะลาออก เพราะถ้าเราไปลงทุนกับเขามากในช่วงนี้พอครบ 2 ปีเขาก็จะลาออก ดังนั้น เราควรจะทำหลังจากที่เขาทำงานครบ 3-4 ปี โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกจากการประเมินทางด้านนิสัยและความจงรักภักดี คงจะกลับไปที่พื้นฐานเดิม หลังจากนั้นค่อยเข้าสู่โครงการ Talent และที่ผ่านมาพบว่าผู้บริหารบางองค์การทำเหมือนเป็นแฟชั่น ส่วนองค์การที่ทันสมัย มีหลักการ และความเป็นผู้ใหญ่สูง ระบบ Talent ก็จะเข้มข้น คนก็จะถือเป็นโอกาสอันดีที่ตนเองจะได้พัฒนาอย่างเต็มที่

 

แนวโน้มในอนาคต

สุดท้ายนี้ไม่มีบทสำรวจหรืองานวิจัยรองรับ แต่เป็นแนวคิดของผมเล่นๆ ว่า ให้เราลองรับคนเข้าทำงานที่มีผลการเรียนปานกลางดูบ้างก็จะดี ลองดูคนที่ระดับการสู้งานและอยากทำงานไว้ก่อน แล้วค่อยสร้างโปรแกรมในการพัฒนาทักษะและความรู้ ผมคิดว่าถ้าเราอยู่ในบรรยากาศที่ดีจะทำให้คุณภาพงานออกมาดีได้ หรือจะลองจ้างคนต่างชาติแถบอาเซียนหรือ AEC มาทำงาน เพราะในปัจจุบันมีชาว AEC เข้ามาทำงานในเมืองไทยเยอะขึ้น อยากใช้ชีวิตในเมืองไทย ซึ่งจะทำให้เราได้รับคุณภาพงานที่ดีขึ้น และค่าตอบแทนไม่แพงอย่างที่คิดไว้ บางทีอาจจะน้อยกว่าคนไทยด้วยซ้ำ เพราะบางคนก็อยู่เมืองไทยมานานจนเรียนรู้วัฒนธรรมของคนไทยและพูดภาษาไทยได้ ทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น คิดว่าสิ่งนี้คือแนวโน้มที่เป็นสังคมนานาชาติและสามารถทำงานกับนานาชาติได้

 

 

โดย ดร. ทายาท  ศรีปลั่งLeave a Reply