2 ประเด็นสำคัญของ Job description ที่องค์กรควรคำนึงถึง โดย ดร. ทายาท ศรีปลั่ง

Content-info_job_description-768x576

 

ในมุมมองของที่ปรึกษางานบุคคล ผมขอแบ่งเป็น 2 ประเด็นนะครับ ประเด็นแรก จะพบว่าถ้าองค์กรเนี่ยเราประเมินได้ว่าองค์กรจะต้องทำงานประมาณ 10 อย่าง แล้วเราดูซิว่า job description ที่เรามีอยู่ ทำครบทั้ง 10 อย่างหรือไม่ จะพบว่าหลายๆ องค์กรทำไม่ครบ แต่เราไม่รู้ตัว ดังนั้น ที่ปรึกษาทางด้านบุคคลากร จะสามารถระบุเลยได้ว่า เราขาดตรงไหน องค์กรควรต้องทำ แต่ไม่ได้ทำในหน้าที่นั้นเลย

อีกประการหนึ่งผมอยากจะมองในเรื่องของอนาคตว่าในอนาคตเราต้องมี job อะไร เราก็ต้องสามารถที่จะกำหนด job และเขียน description ของ job นั้นได้ล่วงหน้า อีกประเด็นหนึ่งก็คือ การที่ที่ปรึกษาทางด้านบุคคลากร ไปถามคนทำงานว่าคุณทำยังไง จะพบว่าเค้าจะพูดในงานที่เค้าทำซ้ำๆ ซึ่งอาจจะเป็นงานที่องค์กรไม่ต้องการ ดังนั้นการพัฒนา description ด้วยวิธีนี้ปัจจุบันถือว่าผิด มันใช้ไม่ได้ มันต้องมีค่ามาตรฐาน เราต้องเอาจากยุทธศาสตร์องค์กรมาเป็นหลัก มาเป็นตัวนำนะครับ ในการกำหนดตัว description ดังนั้นวิธีการดำเนินงาน ผมขอแนะนำนะครับว่าเราต้องออกแบบตัว job แล้วก็เขียนหน้าที่ของ job หลังจากที่เราได้ออกแบบแล้วครับ

 

 

 

Cr. ดร. ทายาท  ศรีปลั่ง  กรรมการผู้จัดการบริษัทเดอะไนล์  (บริษัทปรึกษาด้านบุคคลากรและองค์กร)

บริการทางด้านที่ปรึกษาบุคลากร | บริการทางด้านโปรแกรมฝึกอบรม | บริการทางด้านเครื่องมือการประเมินผลบุคลากร | บริการทางด้านจิตวิทยาองค์กร บริการทางด้านการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต)Leave a Reply