สมัครรับข้อมูลข่าวสาร >>

TheNileindexบริษัท เดอะ ไนล์ จำกัด เป็นกลุ่มบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงองค์กร การให้คำปรึกษาองค์กร ทั้งเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ รวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการทำวิจัยเกี่ยวกับองค์กร

เดอะ ไนล์ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับบริษัท 124 แมนเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นการรวมจุดเด่นของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกัน คือ ด้านการสื่อสาร และการจัดการบุคลากร เพราะฉะนั้น เดอะ ไนล์ จึงสามารถช่วยตอบโจทย์ทางธุรกิจด้าน HR ของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ

บริการทางด้านที่ปรึกษาบุคลากร | บริการทางด้านโปรแกรมฝึกอบรม | บริการทางด้านเครื่องมือการประเมินผลบุคลากร | บริการทางด้านจิตวิทยาองค์กร บริการทางด้านการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

OUR SERVICESTo be a trusted HR consulting providing high value added services

Image of smart business people looking at their leader while he explaining something on whiteboard during seminar
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT
read more
ourservice4
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
read more
ourservice1
ORGANIZATION DEVELOPMENT
read more
Image of two business partners discussing documents lying on the table with the keyboard and a monitor near by
SALE FORCE
read more
seminar
TRAINING PROGRAMS
read more
hat-1
Harrison (Assessments Tool)
read more
yes
YES TEST ME (Assessments Tool)
read more
psy
ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
read more
subconscious-mind-1
THE POWER OF SUBCONSCIOUS MIND
read more

News

info25590728

ดูแลพนักงานให้ดี ไม่ได้มีแค่เรื่องเงิน

การรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรนั้น เรื่องค่าตอบแทนไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด ถึงแม้ว่าในแต่ละปีบริษัทขึ้นเงินเดือนให้มากเพียงใด แต่ถ้าอยู่แล้วพนักงานไม่มีความสุข ไม่นานเขาก็ลาออกอยู่ดี และหากบริษัทของคุณมีอัตราการลาออกของพนักงานสูง คงต้องวิเคราะห์หาสาเหตุอย่างจริงจังแล้วว่า เป็นเพราะเหตุใด บริษัทของคุณดูแลพนักงานดีพอที่จะทำให้พวกเขาทำงานอย่างมีความสุขแล้วหรือยัง

infon27_07_2559

ทราบไหมว่า? การบริหารงานบุคคลนั้นสามารถช่วยองค์กรของคุณลดภาษีได้

ทราบไหมว่า? การบริหารงานบุคคลนั้นสามารถช่วยองค์กรของคุณลดภาษีได้ จากนโยบายของกรมสรรพากรที่ประกาศออกมา ในเรื่องของการส่งเสริมการอ่าน และการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการ

Video

Consultant Team

PROJECT REFERENCE

ภาพบรรยากาศการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมของ The Nile ที่ผ่านมา