สมัครรับข้อมูลข่าวสาร >>

TheNileindexบริษัท เดอะ ไนล์ จำกัด ( The Nile Hr Consulting ) เป็นกลุ่มบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงองค์กร การให้คำปรึกษาองค์กร ทั้งเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ รวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการทำวิจัยเกี่ยวกับองค์กร

เดอะ ไนล์ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับบริษัท 124 แมนเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นการรวมจุดเด่นของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกัน คือ ด้านการสื่อสาร และการจัดการบุคลากร เพราะฉะนั้น เดอะ ไนล์ จึงสามารถช่วยตอบโจทย์ทางธุรกิจด้าน HR ของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ

บริการทางด้านที่ปรึกษาบุคลากร | บริการทางด้านโปรแกรมฝึกอบรม | บริการทางด้านเครื่องมือการประเมินผลบุคลากร | บริการทางด้านจิตวิทยาองค์กร บริการทางด้านการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

OUR SERVICESTo be a trusted HR consulting providing high value added services

Image of smart business people looking at their leader while he explaining something on whiteboard during seminar
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT
read more
ourservice4
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
read more
ourservice1
ORGANIZATION DEVELOPMENT
read more
Image of two business partners discussing documents lying on the table with the keyboard and a monitor near by
SALE FORCE
read more
seminar
TRAINING PROGRAMS
read more
hat-1
Harrison (Assessments Tool)
read more
yes
YES TEST ME (Assessments Tool)
read more
psy
ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
read more
subconscious-mind-1
THE POWER OF SUBCONSCIOUS MIND
read more

News

info25590728

ดูแลพนักงานให้ดี ไม่ได้มีแค่เรื่องเงิน

การรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรนั้น เรื่องค่าตอบแทนไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด ถึงแม้ว่าในแต่ละปีบริษัทขึ้นเงินเดือนให้มากเพียงใด แต่ถ้าอยู่แล้วพนักงานไม่มีความสุข ไม่นานเขาก็ลาออกอยู่ดี และหากบริษัทของคุณมีอัตราการลาออกของพนักงานสูง คงต้องวิเคราะห์หาสาเหตุอย่างจริงจังแล้วว่า เป็นเพราะเหตุใด บริษัทของคุณดูแลพนักงานดีพอที่จะทำให้พวกเขาทำงานอย่างมีความสุขแล้วหรือยัง

2559-09-01

วิธีฝึกพนักงานให้เรียนรู้อย่างรวดเร็ว

  คุณกำลังมองหาวิธีฝึกพนักงานให้สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานอยู่ใช่ไหม จะทำอย่างไรให้พนักงานทำงานไวขึ้น ละเอียดรอบคอบมากขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น เพื่อให้บริษัทมีสินค้าใหม่ ๆ แนวทางใหม่ ๆ รวมทั้งความแม่นยำในการทำงาน สร้างความแตกต่างและความโดดเด่นเหนือบริษัทคู่แข่งได้ เพราะหากบริษัทมัวแต่ย่ำอยู่กับที่ก็มีแต่จะพ่ายแพ้ให้แก่บริษัทที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้จากประสบการณ์เช่นนี้ได้ผลไวกว่าการที่ใครจะพร่ำสอน หรือหาซื้อหนังสือมาอ่าน เพราะหลายสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานั้น ไม่มีอยู่ในตำรา หรือในหนังสือเล่มใด ประสบการณ์ของเราจะเป็นตัวกำหนดให้เราเลือกที่จะทำหรือไม่ทำอะไร สิ่งที่เราแสดงออกนั้นล้วนเป็นผลสะท้อนจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ทั้งสิ้นหากมองว่าอุปสรรคคือโอกาสที่จะทำให้เราปรับปรุงการทำงานของเราให้ดีขึ้น ฉะนั้นจงเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อให้เราเก่งขึ้น ฉลาดขึ้น รู้จักวิเคราะห์ความผิดพลาด และหาวิธีรับมือและจัดการกับเหตุการณ์ในแบบเดียวกันได้ โดยไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำสองขึ้นอีก

infon27_07_2559

ทราบไหมว่า? การบริหารงานบุคคลนั้นสามารถช่วยองค์กรของคุณลดภาษีได้

ทราบไหมว่า? การบริหารงานบุคคลนั้นสามารถช่วยองค์กรของคุณลดภาษีได้ จากนโยบายของกรมสรรพากรที่ประกาศออกมา ในเรื่องของการส่งเสริมการอ่าน และการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการ

2559-09-14

การเข้าสู่อาชีพ HR

  หากถามเด็ก ๆ หรือนักเรียน ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร เราคงได้คำตอบว่า อยากเป็นหมอ วิศวกร ศิลปิน นักดนตรี สถาปนิก ครู นักเขียน นักกฎหมาย นักบัญชี นักการตลาด ทหาร ตำรวจ นักธุรกิจ คงจะยากมาก ๆ กว่าจะพบเด็กสักคนตอบว่า โตขึ้นผมหรือหนู อยากเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือ

Content-info2559-09-29

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารงานบุคคล

  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารงานบุคคล  Thailand HRCI มีขอบข่ายการรับรอง ประกอบด้วย   ชั้น 3 รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ จำแนกตามสาขาที่ขอรับรอง เป็น นักบริหารงานบุคคล ระดับผู้ปฏิบัติงาน (HR Practitioner-HRP)จำแนกเป็น 4 สาขา ประกอบด้วย 1) สาขาสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2) สาขาบริหารค่าตอบแทน 3)

Content-info2559-09-16

มองมุมดี…กับการบริหารงานบุคคล

  ผู้บริหารในหลายๆ องค์กรมักจะต้องประสบพบเจอกับพนักงานที่มีทั้งประเภทสนใจงานขยันหมั่นเพียร ตั้งใจทำงานอย่างสม่ำเสมอ และพนักงานประเภทเรื่อยๆ มาเรียงๆ ทำบ้าง เกเรบ้างหลบหลีกเลี่ยงงาน มาสาย ลากิจเป็นประจำ ขาดความเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย สิ่งเหล่านี้ เป็นเรื่องปกติที่ผู้บริหารจะต้องรู้จักส่งเสริมและรักษาพนักงานที่ดี และพัฒนาพนักงานที่ยังไม่ก่อประโยชน์ให้แก่องค์กรเท่าที่ควรจะเป็น ให้กลับมาเป็นทรัพยากรที่มีค่าขององค์กรไป สำหรับวิธีการพัฒนานั้น ก็มีหลายรูปแบบ ทั้งการอบรม เสริมความรู้ การกำหนด กฎเกณฑ์บังคมให้ปฏิบัติงานตามที่กำหนด อาทิ ผลงาน/ชั่วโมง/วัน การกำหนดบทลงโทษ เมื่อไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

Content-info_job_description

2 ประเด็นสำคัญของ Job description ที่องค์กรควรคำนึงถึง

  ในมุมมองของที่ปรึกษางานบุคคล ผมขอแบ่งเป็น 2 ประเด็นนะครับ ประเด็นแรก จะพบว่าถ้าองค์กรเนี่ยเราประเมินได้ว่าองค์กรจะต้องทำงานประมาณ 10 อย่าง แล้วเราดูซิว่า job description ที่เรามีอยู่ ทำครบทั้ง 10 อย่างหรือไม่ จะพบว่าหลายๆ องค์กรทำไม่ครบ แต่เราไม่รู้ตัว ดังนั้น ที่ปรึกษาทางด้านบุคคลากร จะสามารถระบุเลยได้ว่า เราขาดตรงไหน องค์กรควรต้องทำ แต่ไม่ได้ทำในหน้าที่นั้นเลย อีกประการหนึ่งผมอยากจะมองในเรื่องของอนาคตว่าในอนาคตเราต้องมี job อะไร

INFO25590908

Relationship กับการทำงาน HR

  เพิ่งอ่านบทความของกูรูด้าน HR ท่านหนึ่งคือ “Dave Ulrich” ซึ่งเขียนหนังสือดัง ๆ ด้าน HR หลายเล่ม ส่วนเรื่องที่ดิฉันอ่าน และอยากนำมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเล็ก ๆ ที่ให้ผลยิ่งใหญ่ทีเดียวถ้าทำได้ดีคือ “การสร้างความสัมพันธ์ หรือ Relationship ในการทำงานตามโมเดล HR” ที่ปัจจุบันมีการใช้กันอย่างแพร่หลายตามภาพด้านล่าง โดยโมเดลการทำงาน HR จะประกอบด้วย 1)

13164254_1382157121809760_2676630965410758638_n

การวางแผนการสืบทอดงาน (Succession Planning)

การวางแผนการสืบทอดงาน (Succession Planning) คือ กระบวนการวางแผนเพื่อให้งานในตำแหน่งงานหลัก (Key Position) ของหน่วยงานมีความต่อเนื่อง(Leadership Continuity) โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำและความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าวในอนาคตเพื่อสืบทอดงานของบุคลากรเดิมทั้งที่กำลังจะเกษียณอายุหรือที่ยังคงทำงานอยู่เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคคลากรเหล่านั้นในอนาคต   เกณฑ์ทั่วไปในการคัดเลือกว่าตำแหน่งใดควรมีการจัดทำแผนการสืบทอดงานนั้นจำแนกได้ตามลักษณะของตำแหน่งและผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้ ตำแหน่งที่ผู้ดำรงตำแหน่งใกล้เกษียณหมายถึง 1. ตำแหน่งบริหารขององค์กรที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการโดยตรงหรือถัดลงมา ๒ ลำดับ 2. ตำแหน่งที่มีลักษณะงานเฉพาะเรียนรู้งานได้ยาก 3. ระยะเวลาการทำงานที่เหลือก่อนเกษียณของผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน 4. มีผลต่อความสำเร็จขององค์กรและหาคนทดแทนได้ยากทั้งภายในและภายนอก ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับคือ 1.

1

พัฒนาจริยธรรม ในองค์กร ตอนที่ 1 โดย อ.ทายาท ศรีปลั่ง คอลัมน์ บริหารคนบริหารงาน โพสต์ทูเดย์

  องค์กรจะต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากจำแนกตามความเร็วและ ความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลง จะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. เปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นการเปลี่ยนช้าๆ ทำแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น เสริมทักษะ ฝึกอบรมพนักงาน ปรับปรุง กระบวนการทำงานให้ดีกว่าเดิม ข้อดี คือ ทำง่าย พนักงานยอมรับมากกว่า ข้อเสีย คือ ถ้าคู่แข่งเปลี่ยนเร็วกว่า เราจะล้าหลังไป ยิ่งยุคนี้แข่งขันรุนแรงแล้วประเทศเราค่อนข้างพัฒนาช้า ผมจึงไม่แนะนำบริษัทคนไทยใช้วิธีนี้เพียงแนวทางเดียว 2. เปลี่ยนแปลงแบบทิ้งของเก่าและนำของใหม่เข้ามา 

13413741_1409650642393741_3678483034302192174_n

พัฒนาจริยธรรมในองค์กร ตอนที่ 2 โดย อ.ทายาท ศรีปลั่ง คอลัมน์ บริหารคนบริหารงาน โพสต์ทูเดย์

  เกิดอะไรขึ้นกับจริยธรรมและคุณธรรม? ปัจจุบันปัญหาด้านจริยธรรมและคุณธรรมเป็นปัญหาระดับชาติ และปัญหานี้ก็ได้ลุกลามเข้ามาในองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้เขียนจึงต้องการเจาะลึกถึงปัญหาด้านจริยธรรมและคุณธรรมในสังคมไทยผู้เขียนพบว่าเราควรทำ􀂝ความเข้าใจปัญหาของจริยธรรมและคุณธรรมในระดับประเทศเสียก่อน งานวิจัยของ รศ.ดร.เพ็ญแข ประจนปัจจนึก ในหัวข้อ “ปัญหาการยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทยเพื่อการปฏิรูปสังคม : แนวทางและการปฏิบัติ พ.ศ. 2551” มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 1) สาเหตุสำคัญที่สุดของปัญหาจริยธรรมในสังคมไทยมาจากการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวขาดประสิทธิภาพ ขาดตัวแบบที่ดี ไม่ส่งเสริมการพัฒนาจริยธรรมในคนตัวอย่าง 2) ระบบการศึกษาขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตสำ􀂝นึกได้ ขาดผู้ที่เป็นตัวแบบที่ดี การเรียนการสอนไม่เน้นหนักด้านคุณธรรม

slide_Tayat_Book1

หนังสือ อดีตชาติบำบัด พลิกกรรม เปลี่ยนชีวิต โดย ดร.ทายาท ศรีปลั่ง

    หนังสือเล่มนี้ได้แรงบันดาลใจจากงานวิจัยที่ผมทำในขณะเรียน ปริญญาเอก ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผมใช้หลักจิตวิทยาบำบัด ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งผมไปเรียนเพิ่มเติม งานวิจัยนี้มีความเที่ยงตรงสูงมาก  แรงบันดาลใจที่เขียนหนังสือเล่มนี้คือ ปรากฏการณ์ กฎแห่งกรรม ที่แต่ละคนที่เข้าสู่กระบวนการ พวกเขาเห็นเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลดีหรือร้ายในปัจจุบันของเขา ดังนั้น ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ครับอีกประการหนึ่ง ทำกรรมเห็นผลในชาตินี้เลยก็ได้กล่าวอย่างชัดเจนในหนังสือเล่มนี้ด้วยครับ หนังสือเปิดตัวเป็นทางการ 22 ตค ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต ช่วงบ่าย ซื้อหน้างานก็ได้ จองก่อนก็ได้ หลัง 22

Content-info2559-09-22

“การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน” หรือ pay for performance โดย ดร.ทายาท ศรีปลั่ง

  2 วันที่ผ่านมา ผมได้มาจัดสัมมนาในหัวข้อ “การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน” หรือ pay for performance องค์ที่กำหนดความหมายของ performance คือผลงานก็จะมีดัชนีชี้วัดผลงานหรือ kpi ที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการขององค์กร ดังนั้น kpi ของผู้บริหารองค์กรและผู้จัดการหน่วยงาน ก็ต้องมี kpi จำนวนหนึ่งที่เป็น kpi ขององค์กร นอกจากนี้ เมื่อโยงกับการจ่ายผลตอบแทน เราจำเป็นต้องคัด

Video

Hr Consultant Team

PROJECT REFERENCE

ภาพบรรยากาศการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมของ The Nile ที่ผ่านมา