สมัครรับข้อมูลข่าวสาร >>

TheNileindexบริษัท เดอะไนล์ คอนซัลติ้ง จำกัด ( The Nile Consulting co., ltd ) เป็นกลุ่มบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงองค์กร การให้คำปรึกษาองค์กร ทั้งเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ รวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการทำวิจัยเกี่ยวกับองค์กร นำทีมโดย ดร. ทายาท ศรีปลั่ง

เดอะ ไนล์ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับบริษัท 124 แมนเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นการรวมจุดเด่นของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกัน คือ ด้านการสื่อสาร และการจัดการบุคลากร เพราะฉะนั้น เดอะ ไนล์ จึงสามารถช่วยตอบโจทย์ทางธุรกิจด้าน HR ของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ

บริการทางด้านที่ปรึกษาบุคลากร | บริการทางด้านโปรแกรมฝึกอบรม | บริการทางด้านเครื่องมือการประเมินผลบุคลากร | บริการทางด้านจิตวิทยาองค์กร บริการทางด้านการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

OUR SERVICESTo be a trusted HR consulting providing high value added services

Image of smart business people looking at their leader while he explaining something on whiteboard during seminar
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT
read more
ourservice4
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
read more
ourservice1
ORGANIZATION DEVELOPMENT
read more
Image of two business partners discussing documents lying on the table with the keyboard and a monitor near by
SALE FORCE
read more
seminar
TRAINING PROGRAMS
read more
hat-1
Harrison (Assessments Tool)
read more
yes
YES TEST ME (Assessments Tool)
read more
psy
ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
read more
subconscious-mind-1
THE POWER OF SUBCONSCIOUS MIND
read more
info25590728

ดูแลพนักงานให้ดี ไม่ได้มีแค่เรื่องเงิน

การรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรนั้น เรื่องค่าตอบแทนไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด ถึงแม้ว่าในแต่ละปีบริษัทขึ้นเงินเดือนให้มากเพียงใด แต่ถ้าอยู่แล้วพนักงานไม่มีความสุข ไม่นานเขาก็ลาออกอยู่ดี และหากบริษัทของคุณมีอัตราการลาออกของพนักงานสูง คงต้องวิเคราะห์หาสาเหตุอย่างจริงจังแล้วว่า เป็นเพราะเหตุใด บริษัทของคุณดูแลพนักงานดีพอที่จะทำให้พวกเขาทำงานอย่างมีความสุขแล้วหรือยัง

2559-09-01

วิธีฝึกพนักงานให้เรียนรู้อย่างรวดเร็ว

  คุณกำลังมองหาวิธีฝึกพนักงานให้สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานอยู่ใช่ไหม จะทำอย่างไรให้พนักงานทำงานไวขึ้น ละเอียดรอบคอบมากขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น เพื่อให้บริษัทมีสินค้าใหม่ ๆ แนวทางใหม่ ๆ รวมทั้งความแม่นยำในการทำงาน สร้างความแตกต่างและความโดดเด่นเหนือบริษัทคู่แข่งได้ เพราะหากบริษัทมัวแต่ย่ำอยู่กับที่ก็มีแต่จะพ่ายแพ้ให้แก่บริษัทที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้จากประสบการณ์เช่นนี้ได้ผลไวกว่าการที่ใครจะพร่ำสอน หรือหาซื้อหนังสือมาอ่าน เพราะหลายสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานั้น ไม่มีอยู่ในตำรา หรือในหนังสือเล่มใด ประสบการณ์ของเราจะเป็นตัวกำหนดให้เราเลือกที่จะทำหรือไม่ทำอะไร สิ่งที่เราแสดงออกนั้นล้วนเป็นผลสะท้อนจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ทั้งสิ้นหากมองว่าอุปสรรคคือโอกาสที่จะทำให้เราปรับปรุงการทำงานของเราให้ดีขึ้น ฉะนั้นจงเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อให้เราเก่งขึ้น ฉลาดขึ้น รู้จักวิเคราะห์ความผิดพลาด และหาวิธีรับมือและจัดการกับเหตุการณ์ในแบบเดียวกันได้ โดยไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำสองขึ้นอีก

infon27_07_2559

ทราบไหมว่า? การบริหารงานบุคคลนั้นสามารถช่วยองค์กรของคุณลดภาษีได้

ทราบไหมว่า? การบริหารงานบุคคลนั้นสามารถช่วยองค์กรของคุณลดภาษีได้ จากนโยบายของกรมสรรพากรที่ประกาศออกมา ในเรื่องของการส่งเสริมการอ่าน และการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการ

Content-info2559-11-09

การพัฒนาบุคลากร เพื่อประเทศไทย 4.0

  ในสถานการณ์ประเทศไทยปัจจุบันที่มีการสื่อถึง “ประเทศไทย 4.0” ในหลายๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้องการให้มีการเกษตรสมัยใหม่ เปลี่ยนจาก SMEs หรือเถ้าแก่แบบเดิมๆ เป็น Smart SMEs และมี Start Ups  รวมทั้งให้ภาคบริการต้องสร้างบริการมูลค่าสูง และสุดท้ายเรื่องแรงงานต้องเป็นแรงงานที่มีความรู้   สิ่งเหล่านี้ปรียบเสมือนแรงผลักดันที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน รวมทั้งเรื่องการพัฒนาบุคลากร ทั้งในมุมของตนเอง และในมุมขององค์กรที่ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นเดียวกัน   ประเด็นสำคัญที่มักจะมีคำถามอยู่เสมอว่า

Content-info2559-11-30

การพัฒนาบุคลากร เพื่อประเทศไทย 4.0 ตอนที่ 2

  จากบทความครั้งที่แล้วที่เขียนถึงสถานการณ์ “ประเทศไทย 4.0” ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านรวมทั้งเรื่องการพัฒนาบุคลากร ทั้งในมุมของตนเอง และ ในมุมขององค์กร ให้เป็นบุคลากรสมัยใหม่ โดยทักษะที่สามารถตอบโจทย์เรื่องนี้ได้เป็นเรื่องของ “ทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) โดยทักษะหลักที่สำคัญ 5 ด้านที่เสนอคือ 1.ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation) 2.ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking

Academic Plagiarism plus the Cyberspace

Academic Plagiarism plus the Cyberspace Websites makes plenty of daily life much simpler for this average guy or girl in innovative contemporary society. From looking

Analysis: Mentioned previously during the syllabus, you have got to provide a final argumentative essay (7-8 websites), in which you indicate your logical

Argumentative Essay Analysis: Mentioned previously during the syllabus, you have got to provide a final argumentative essay (7-8 websites), in which you indicate your logical

Arab-Israeli Clash: Grounds for Trouble

Arab-Israeli Clash: Grounds for Trouble Lee Campbell Arab-Israeli Struggle: Endeavor 2 Reasons that generate Trouble Efforts to make peacefulness considering that 1948 regarding the Israelis

Content-info2559-12-23

Campbell ในปี 1990 นำเสนอปัจจัย 8 อย่าง ที่ทำให้คนแต่ละคนประสบผลสำเร็จในการทำงานดังนี้

  Campbell ในปี 1990 นำเสนอปัจจัย 8 อย่าง ที่ทำให้คนแต่ละคนประสบผลสำเร็จในการทำงานดังนี้ 1) ความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบโดยตรง ( job specific behaviors) 2) ความรู้ความเข้าใจในงานที่เกี่ยวข้อง (job related behaviors) 3) มิตรภาพกับหัวหน้างาน ลูกน้องและเพื่อนๆ (helps the group

Content-info2559-11-16

ความสำคัญและประโยชน์ของการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถในยุคปัจจุบัน

  การพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency Development ) ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญเพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรขององค์กร และใช้ต่อยอดในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล โดยต้องนำไปใช้งานต่อ ในเรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)  การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) และ การจ่ายผลตอบแทน (Payment)  เป็นต้น  ซึ่งในปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่ คนที่ทำงานในงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลเท่านั้นที่ต้องเข้าใจและรู้เรื่อง แต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงต้องมีความเข้าใจเรื่องเหล่านี้ด้วยเพราะเรื่องสมรรถนะขีดความสามารถ(Competency)  คนในระดับหัวหน้างานขึ้นไป ต้องใช้สิ่งเหล่านี้เป็นตัวช่วยดูแลและรักษาพนักงานเอาไว้ โดยจะไม่ได้พึ่งแต่ฝ่านทรัพยากรบุคคลให้ช่วยดูแลเพียงฝ่ายเดียว

2559-09-14

การเข้าสู่อาชีพ HR

  หากถามเด็ก ๆ หรือนักเรียน ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร เราคงได้คำตอบว่า อยากเป็นหมอ วิศวกร ศิลปิน นักดนตรี สถาปนิก ครู นักเขียน นักกฎหมาย นักบัญชี นักการตลาด ทหาร ตำรวจ นักธุรกิจ คงจะยากมาก ๆ กว่าจะพบเด็กสักคนตอบว่า โตขึ้นผมหรือหนู อยากเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือ

Content-info2559-09-29

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารงานบุคคล

  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารงานบุคคล  Thailand HRCI มีขอบข่ายการรับรอง ประกอบด้วย   ชั้น 3 รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ จำแนกตามสาขาที่ขอรับรอง เป็น นักบริหารงานบุคคล ระดับผู้ปฏิบัติงาน (HR Practitioner-HRP)จำแนกเป็น 4 สาขา ประกอบด้วย 1) สาขาสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2) สาขาบริหารค่าตอบแทน 3)

Content-info2559-09-16

มองมุมดี…กับการบริหารงานบุคคล

  ผู้บริหารในหลายๆ องค์กรมักจะต้องประสบพบเจอกับพนักงานที่มีทั้งประเภทสนใจงานขยันหมั่นเพียร ตั้งใจทำงานอย่างสม่ำเสมอ และพนักงานประเภทเรื่อยๆ มาเรียงๆ ทำบ้าง เกเรบ้างหลบหลีกเลี่ยงงาน มาสาย ลากิจเป็นประจำ ขาดความเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย สิ่งเหล่านี้ เป็นเรื่องปกติที่ผู้บริหารจะต้องรู้จักส่งเสริมและรักษาพนักงานที่ดี และพัฒนาพนักงานที่ยังไม่ก่อประโยชน์ให้แก่องค์กรเท่าที่ควรจะเป็น ให้กลับมาเป็นทรัพยากรที่มีค่าขององค์กรไป สำหรับวิธีการพัฒนานั้น ก็มีหลายรูปแบบ ทั้งการอบรม เสริมความรู้ การกำหนด กฎเกณฑ์บังคมให้ปฏิบัติงานตามที่กำหนด อาทิ ผลงาน/ชั่วโมง/วัน การกำหนดบทลงโทษ เมื่อไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

Content-info2559-10-26

การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทั้งปวง โดย ดร. ทายาท ศรีปลั่ง

  การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทั้งปวง กว่าที่เราจะก้าวมาถึงวันนี้ได้ คนแต่ละคนก็ได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมามากมาย ทั้งดีทั้งร้ายคละเคล้ากันไป   เราจะเริ่มตระหนักถึงจุดอ่อน จุดแข็งและจุดตายของตนเอง เมื่อผ่านโลกมาระยะหนึ่งแล้ว ในขณะที่เด็กและหนุ่มสาววัยเริ่มทำงาน อาจยังไม่รู้จักตัวตนมากนัก อย่างไรก็ตาม คนวัยทำงาน หลายคนมุ่งมั่นทำงานจนไม่ได้ทบทวนตนเองในเรื่องเหล่านี้ คนเหล่านั้น ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า ตนเองถนัดหรือไม่ถนัดอะไรบ้าง   ในขณะที่เราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ทัศนคติก็ก่อร่างขึ้นจากประสบการณ์ชีวิตนี่แหละ คนแต่ละคนจึงมีมุมมอง ความเชื่อ ความชอบและความไม่ชอบที่ต่างกัน   อารมณ์ก็เป็นผลจากทัศนะคติ

Content-info_job_description

2 ประเด็นสำคัญของ Job description ที่องค์กรควรคำนึงถึง โดย ดร. ทายาท ศรีปลั่ง

  ในมุมมองของที่ปรึกษางานบุคคล ผมขอแบ่งเป็น 2 ประเด็นนะครับ ประเด็นแรก จะพบว่าถ้าองค์กรเนี่ยเราประเมินได้ว่าองค์กรจะต้องทำงานประมาณ 10 อย่าง แล้วเราดูซิว่า job description ที่เรามีอยู่ ทำครบทั้ง 10 อย่างหรือไม่ จะพบว่าหลายๆ องค์กรทำไม่ครบ แต่เราไม่รู้ตัว ดังนั้น ที่ปรึกษาทางด้านบุคคลากร จะสามารถระบุเลยได้ว่า เราขาดตรงไหน องค์กรควรต้องทำ แต่ไม่ได้ทำในหน้าที่นั้นเลย อีกประการหนึ่งผมอยากจะมองในเรื่องของอนาคตว่าในอนาคตเราต้องมี job อะไร

PublicTraining2016_23-12-2556

Public Training 2016 : เทคนิคการประเมิณผลการปฏิบัติงานกับการขึ้นเงินเดือนและการจ่ายโบนัสอย่างมืออาชีพ

** พิเศษ สำหรับท่านที่เข้าร่วม Public Training ในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิ์เลือกเข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟรี 1 ครั้ง ในเรื่อง 1). เคล็ดลับพร้อมการฝึกปฏิบัติในการสร้างความสำเร็จในการงานและการเงิน 2). การเข้า Trance และการฝึกพลังจิต (สามารถเลือกได้ 1 คอร์ส) **  ดาวน์โหลดใบสมัครคลิก >>> ApplicationForm_TheNile2016.docx  

poster-public-training-2017-01

Public Training 2017 เรื่อง: การสื่อสารและการตกลงกับทีมงาน โดยใช้ เป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผลงาน หลักการขึ้นเงินเดือนและหลักการจ่ายโบนัส ตั้งแต่ต้นปี เพื่อจูงใจให้พนักงานสร้างผลงานในปี 2560

** พิเศษ สำหรับท่านที่เข้าร่วม Public Training ในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิ์เลือกเข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟรี 1 ครั้ง ในเรื่อง 1). เคล็ดลับพร้อมการฝึกปฏิบัติในการสร้างความสำเร็จในการงานและการเงิน 2). การเข้า Trance และการฝึกพลังจิต (สามารถเลือกได้ 1 คอร์ส) **  ดาวน์โหลดใบสมัครคลิก >>> ApplicationForm_TheNile2017.docx

INFO25590908

Relationship กับการทำงาน HR

  เพิ่งอ่านบทความของกูรูด้าน HR ท่านหนึ่งคือ “Dave Ulrich” ซึ่งเขียนหนังสือดัง ๆ ด้าน HR หลายเล่ม ส่วนเรื่องที่ดิฉันอ่าน และอยากนำมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเล็ก ๆ ที่ให้ผลยิ่งใหญ่ทีเดียวถ้าทำได้ดีคือ “การสร้างความสัมพันธ์ หรือ Relationship ในการทำงานตามโมเดล HR” ที่ปัจจุบันมีการใช้กันอย่างแพร่หลายตามภาพด้านล่าง โดยโมเดลการทำงาน HR จะประกอบด้วย 1)

info25591206

สำรวจนโยบายการปรับค่าจ้างและโบนัส ปี 2559

  คุณถาวร ชลัษเฐียร ประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผยผลสำรวจนโยบายการปรับค่าจ้างและโบนัส ปี 2559 โดยเก็บข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ซึ่งคณะทำงานได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการสำรวจ โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมทั้งสิ้น 535 แห่ง จำแนกเป็น 12 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม ดังนี้ คลัสเตอร์การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์,คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องปรับอากาศ, คลัสเตอร์ปิโตรเคมี,

Content-info2559-10-31

”พลังในตัวเราเอง” ที่มีอำนาจไม่น้อยกว่าพลังภายนอก … โดย ดร. ทายาท ศรีปลั่ง

  คนหลายคนแสวงหา “พลัง” ในการดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จ “พลังนอกตัว” ที่คนกล่าวถึงกันมาก ได้แก่พลังจักรวาล พลังจากแกนโลก เป็นต้น   มี”พลังในตัวเราเอง” ที่มีอำนาจไม่น้อยกว่าพลังภายนอกเลยเช่น 1) พลังแห่งความสุข สุขกาย สุขใจ สุขกับการมีชีวิตอยู่ สุขกับการกระทำและการงาน 2) พลังแห่งความเมตตาและกรุณา ต่อตนเองและคนอื่นๆ 3) พลังของความดีงาม กาย วาจาและใจ

Content-info2559-11-25

ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไทยกับปัญหาด้านจัดการและพัฒนาบุคลากร

  จากการที่ภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ในฐานะหน่วยธุรกิจ ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยออกนโยบาย รวมทั้ง โครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้แหล่งเงินทุนสนับสนุนผ่าน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  หรือการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการเดิมที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันผ่านโครงการ SMEs Turn Around หรือ SMEs Spring Up ผ่าน กรมส่งเสริมอุตสาหรรมเป็นต้น   มีข้อสังเกตที่ได้พบ ซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs

Social assignments: prepared to write

Social assignments: prepared to write If you happen to be not sure about employing an ideal author to your essay, realessay.co.uk is just everything you

13164254_1382157121809760_2676630965410758638_n

การวางแผนการสืบทอดงาน (Succession Planning) โดย ดร. ทายาท ศรีปลั่ง

การวางแผนการสืบทอดงาน (Succession Planning) คือ กระบวนการวางแผนเพื่อให้งานในตำแหน่งงานหลัก (Key Position) ของหน่วยงานมีความต่อเนื่อง(Leadership Continuity) โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำและความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าวในอนาคตเพื่อสืบทอดงานของบุคลากรเดิมทั้งที่กำลังจะเกษียณอายุหรือที่ยังคงทำงานอยู่เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคคลากรเหล่านั้นในอนาคต   เกณฑ์ทั่วไปในการคัดเลือกว่าตำแหน่งใดควรมีการจัดทำแผนการสืบทอดงานนั้นจำแนกได้ตามลักษณะของตำแหน่งและผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้ ตำแหน่งที่ผู้ดำรงตำแหน่งใกล้เกษียณหมายถึง 1. ตำแหน่งบริหารขององค์กรที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการโดยตรงหรือถัดลงมา ๒ ลำดับ 2. ตำแหน่งที่มีลักษณะงานเฉพาะเรียนรู้งานได้ยาก 3. ระยะเวลาการทำงานที่เหลือก่อนเกษียณของผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน 4. มีผลต่อความสำเร็จขององค์กรและหาคนทดแทนได้ยากทั้งภายในและภายนอก ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับคือ 1.

1

พัฒนาจริยธรรม ในองค์กร ตอนที่ 1 โดย อ.ทายาท ศรีปลั่ง คอลัมน์ บริหารคนบริหารงาน โพสต์ทูเดย์

  องค์กรจะต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากจำแนกตามความเร็วและ ความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลง จะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. เปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นการเปลี่ยนช้าๆ ทำแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น เสริมทักษะ ฝึกอบรมพนักงาน ปรับปรุง กระบวนการทำงานให้ดีกว่าเดิม ข้อดี คือ ทำง่าย พนักงานยอมรับมากกว่า ข้อเสีย คือ ถ้าคู่แข่งเปลี่ยนเร็วกว่า เราจะล้าหลังไป ยิ่งยุคนี้แข่งขันรุนแรงแล้วประเทศเราค่อนข้างพัฒนาช้า ผมจึงไม่แนะนำบริษัทคนไทยใช้วิธีนี้เพียงแนวทางเดียว 2. เปลี่ยนแปลงแบบทิ้งของเก่าและนำของใหม่เข้ามา 

13413741_1409650642393741_3678483034302192174_n

พัฒนาจริยธรรมในองค์กร ตอนที่ 2 โดย ดร. ทายาท ศรีปลั่ง คอลัมน์ บริหารคนบริหารงาน โพสต์ทูเดย์

  เกิดอะไรขึ้นกับจริยธรรมและคุณธรรม? ปัจจุบันปัญหาด้านจริยธรรมและคุณธรรมเป็นปัญหาระดับชาติ และปัญหานี้ก็ได้ลุกลามเข้ามาในองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้เขียนจึงต้องการเจาะลึกถึงปัญหาด้านจริยธรรมและคุณธรรมในสังคมไทยผู้เขียนพบว่าเราควรทำ􀂝ความเข้าใจปัญหาของจริยธรรมและคุณธรรมในระดับประเทศเสียก่อน งานวิจัยของ รศ.ดร.เพ็ญแข ประจนปัจจนึก ในหัวข้อ “ปัญหาการยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทยเพื่อการปฏิรูปสังคม : แนวทางและการปฏิบัติ พ.ศ. 2551” มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 1) สาเหตุสำคัญที่สุดของปัญหาจริยธรรมในสังคมไทยมาจากการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวขาดประสิทธิภาพ ขาดตัวแบบที่ดี ไม่ส่งเสริมการพัฒนาจริยธรรมในคนตัวอย่าง 2) ระบบการศึกษาขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตสำ􀂝นึกได้ ขาดผู้ที่เป็นตัวแบบที่ดี การเรียนการสอนไม่เน้นหนักด้านคุณธรรม

Content-info2559-11-18

เจาะลึกการบริหาร ทรัพยากรบุคคล เตรียมรับมือ AEC ตอนที่ 1

  พอเริ่มเศรษฐกิจใหม่ เดือน ม.ค. 2559 ผู้เขียนและท่านผู้อ่านก็จะได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะผู้อ่านที่อยู่ในแวดวงการบริหารงานบุคคลก็มีความตื่นตัวมากไม่น้อยกว่าในแวดวงอื่นๆ เลย ความจริงแล้วหลักการของเออีซีในด้านแรงงานนั้น เป็นหลักการที่ต้องการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศต่างๆ ในกลุ่ม ประเทศอาเซียน เพราะต้องการเปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานของกลุ่ม Skilled Labor คือกลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถ ได้อย่างอิสระมากขึ้น ขณะที่กลุ่ม Unskilled Labor หรือกลุ่มผู้ใช้แรงงานนั้น ไม่ใช่ประเด็นที่เออีซีให้ความสนใจ ดังนั้น

slide_Tayat_Book1

หนังสือ อดีตชาติบำบัด พลิกกรรม เปลี่ยนชีวิต โดย ดร.ทายาท ศรีปลั่ง

    หนังสือเล่มนี้ได้แรงบันดาลใจจากงานวิจัยที่ผมทำในขณะเรียน ปริญญาเอก ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผมใช้หลักจิตวิทยาบำบัด ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งผมไปเรียนเพิ่มเติม งานวิจัยนี้มีความเที่ยงตรงสูงมาก  แรงบันดาลใจที่เขียนหนังสือเล่มนี้คือ ปรากฏการณ์ กฎแห่งกรรม ที่แต่ละคนที่เข้าสู่กระบวนการ พวกเขาเห็นเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลดีหรือร้ายในปัจจุบันของเขา ดังนั้น ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ครับอีกประการหนึ่ง ทำกรรมเห็นผลในชาตินี้เลยก็ได้กล่าวอย่างชัดเจนในหนังสือเล่มนี้ด้วยครับ หนังสือเปิดตัวเป็นทางการ 22 ตค ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต ช่วงบ่าย ซื้อหน้างานก็ได้ จองก่อนก็ได้ หลัง 22

Content-info2559-09-22

“การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน” หรือ pay for performance โดย ดร.ทายาท ศรีปลั่ง

  2 วันที่ผ่านมา ผมได้มาจัดสัมมนาในหัวข้อ “การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน” หรือ pay for performance องค์ที่กำหนดความหมายของ performance คือผลงานก็จะมีดัชนีชี้วัดผลงานหรือ kpi ที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการขององค์กร ดังนั้น kpi ของผู้บริหารองค์กรและผู้จัดการหน่วยงาน ก็ต้องมี kpi จำนวนหนึ่งที่เป็น kpi ขององค์กร นอกจากนี้ เมื่อโยงกับการจ่ายผลตอบแทน เราจำเป็นต้องคัด

Content-info2559-06-16

งานสรรหาพนักงาน ตอนที่ 1 โดย อาจารย์ ทายาท ศรีปลั่ง คอลัมน์: บริหารคนบริหารงาน โพสต์ทูเดย์

  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เป็นหน้าที่พื้นฐานสำคัญขององค์กร และผู้บริหารไม่ควรละเลยความรับผิดชอบโดยปัดหน้าที่เหล่านี้ให้หน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลเพียงหน่วยงานเดียว เนื่องจากการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานเป็นงานที่สำคัญต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวในการดำเนินงานขององค์กร ดังนั้นขั้นตอนและวิธีสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจึงต้องดำเนินการอย่างจริงจัง มีหลักเกณฑ์และยุติธรรม เพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมกับงานที่องค์กรต้องการมากที่สุดมาร่วมงาน   การสรรหา ( Recruitment ) หมายถึง กระบวนการแสวงหา จูงใจผู้สมัครงานที่มีความสามารถเข้ามาทำ งานในองค์กร เริ่มตั้งแต่แสวงหาคนเข้าทำงานและสิ้นสุดเมื่อบุคคลมาสมัครงานในองค์กร กระบวนการที่ควร พิจารณาในการสรรหา คือ 1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ( Human

Content-info2559-06-20

งานสรรหาพนักงาน ตอนที่ 2 โดย อาจารย์ ทายาท ศรีปลั่ง คอลัมน์: บริหารคนบริหารงาน โพสต์ทูเดย์

  การคัดเลือก (Selection) คือ หาวิธีการคัดเลือกผู้สมัครที่เราได้มาจากการสรรหา เพื่อหาคนที่ดีและเหมาะสมที่สุดเข้าทำงาน ส่วนมากมักมีเครื่องมือมากมาย เช่น การสัมภาษณ์ การใช้แบบทดสอบ เพื่อให้เรามั่นใจว่าคนที่เราเลือกมานั้นเหมาะสมกับองค์กร หน่วยงาน และงานที่ต้องทำ มากที่สุด  หลังมีผู้สมัครตามคุณสมบัติที่เราต้องการมาสมัครงานกับเรามากพอ ขั้นถัดไป คือ คัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด ขั้นตอนคัดเลือกเป็นขั้นตอนที่ยากเช่นกัน ปกติเราใช้การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือหลักคัดเลือกพนักงาน โดยทั่วไปจะมีการสัมภาษณ์ 2 รอบ รอบแรกพิจารณาว่าผู้สมัครคนนี้เหมาะสมกับบริษัทเราหรือไม่ ผู้เขียนแนะนำให้ใช้

Sinfo10-01

เมื่อบริษัท ใกล้สิ้นคนดี (ตอนที่ 1) กลยุทธ์สุดฮิต ปลดล็อกถดถอยโดย ดร. ทายาท ศรีปลั่ง

   กลยุทธ์สุดฮิต ปลดล็อกถดถอย ผมขอเริ่มจากภาพในมุมกว้างก่อน กลยุทธ์หลักๆ ที่องค์การจะนำมาใช้ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยคือการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ประการต่อมาคือการเพิ่มประสิทธิภาพและประการสุดท้ายคือการสร้างรายได้ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ระยะสั้นที่ใช้รักษาระดับอัตรากำไรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จากการสำรวจที่ผ่านมาพอสรุปได้ว่า 20% ของผู้บริหารเลือกที่จะดำเนินการปรับปรุงคุณภาพการผลิตและการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รองลงมา 17.9% คือการนำระบบ Supply Chain Management มาปรับใช้ภายในองค์การ และอีก 12% ใช้การปรับโครงสร้างองค์การเป็นทางเลือก ตามลำดับ   คุณภาพคน ปัญหาหนักอก

Sinfo10-02

เมื่อบริษัท ใกล้สิ้นคนดี (ตอนที่ 2) คนกลุ่มนี้อยากทำงานที่ไหน? โดย ดร. ทายาท ศรีปลั่ง

  คนกลุ่มนี้อยากทำงานที่ไหน?   ผมมีโอกาสได้ไปสัมผัสกับกลุ่มพนักงานรุ่นใหม่หรือนิสิตนักศึกษาที่กำลังจะจบ พบว่าถ้าเขาหางานได้ยาก เขาจะทำอย่างไร เพราะว่าเขามีเงื่อนไขต่อการทำงานและชีวิตที่สูงมาก คำตอบก็คือถ้าหางานไม่ได้ก็จะเรียนต่อปริญญาโทต่อไป โดยหวังว่าการเรียนปริญญาโทจะทำให้ตนเองเพิ่มโอกาสในการหางานได้ และเมื่อถามต่อไปว่าจะเปลี่ยนทัศนคติอีกหรือไม่? เขาบอกว่ายังไม่แน่ เพราะยังยึดติดกับสะดวกสบายของชีวิตนิสิตนักศึกษาอยู่มาก ดังนั้น เยาวชนของเรามีความคิดที่จะเริ่มทำงานจริงๆ เมื่ออายุประมาณ 25 ปี อย่างในประเทศสิงคโปร์หรือเกาหลีจะเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ 18-20 ปี เราก็จะช้ากว่าประมาณ 5-7 ปี และคนที่ทำงานจริงๆ ก็คือคนที่ปานกลาง

7-11-2559

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม Workshop เทคนิคการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย ดร.ทายาท ศรีปลั่ง วันที่ 20 พย.59 ชั้น 3 Amarin Plaza

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม Workshop เทคนิคการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อการเรียนรู้, ทำความเข้าใจ และไขความกระจ่างเรื่อง “กฎแห่งกรรม” การเจือจางผลของ อกุศลกรรมในอดีต พร้อมกับการทำบุญที่ถูกวิธีเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดย ดร.ทายาท ศรีปลั่ง ( ปริญญาเอกจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้าน พุทธจิตวิทยา ) เจ้าของหนังสือ  ” อดีตชาติบำบัด พลิกกรรม เปลี่ยนชีวิต ” วันที่ 20 พย.59

26-11-2559_G3

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม Workshop “พลิกกรรม เปลี่ยนชีวิต” ครั้งที่ 2 โดย ดร. ทายาท ศรีปลั่ง

  เคยไหม ? –  หาตัวเองไม่พบ –  คิดวกคิดวน จนปัญญา –  มโน ไม่ลงมือทำ –  คิดลบ จนใกล้บ้า –  จำชีวิตตัวเอง ไม่ได้เลย –  เขียนเรื่องลบๆ เขียนได้เป็นหน้าๆ เขียนอะไรดีๆ บวกๆ เขียนไม่ได้สักคำ   ความพิเศษของWorkshop “พลิกกรรม

Content-info2559-11-21

Team performance Evaluation โดย ดร. ทายาท ศรีปลั่ง

  Team performance Evaluation คือการประเมินผลงานของทั้งทีม ที่มีต่อองค์กรและทุกคนในทีมก็ได้ผลงานเท่าเทียมกัน เหมาะกับทีมที่แบ่งบทบาทของสมาชิกในทีมแตกต่างกันชัดเจน ถ้าทุกคนในทีมทำงานคล้ายกันแต่วัดผลรายคนยาก ควรใช้ team performance ควบคู่กับ พฤติกรรมรายบุคคลที่ช่วยในการขับเคลื่อนทีมไปสู่เป้าหมาย หลายองค์กรกลัวความแตกแยกในทีมจึงตั้งค่าของทุกคนไว้เท่ากัน โดยหยิบเฉพาะคนที่ทำงานดีที่สุดในทีม เพื่อให้ผลตอบแทนสูงกว่าคนอื่น ส่วนที่เหลือก็ได้ผลการประเมินเท่ากัน บางองค์กรอาจหยิบตัวถ่วง มาประเมินให้ต่ำกว่าคนอื่นๆ เพื่อกระตุ้นให้สามาชิกคนนั้นปรับตัวเหมาะกับงานหลังบ้านมากขึ้น Carolyn Gray. ” If an

PROJECT REFERENCE